Wzorcowanie i Walidacja Urządzeń Spawalniczych (Spawarek)

wzorcowanie i walidacja

Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości Pracy

Wzorcowanie i walidacja urządzeń spawalniczych, zwanych również spawarek, są ważnymi elementami zapewnienia bezpieczeństwa i jakości pracy w procesie spawania. Proces ten polega na sprawdzeniu i ustaleniu, czy urządzenie spawalnicze działa prawidłowo i jest zgodne z wymaganiami technicznymi.

Wzorcowanie a Walidacja

Wzorcowanie polega na porównaniu działania urządzenia spawalniczego z określonymi wartościami i normami, takimi jak np. parametry spawania i jakość spoiny. Jest to ważne, ponieważ prawidłowe działanie urządzenia zapewnia bezpieczne i efektywne spawanie, a także zapobiega uszkodzeniom i awariom sprzętu.

Walidacja natomiast polega na potwierdzeniu, że urządzenie spawalnicze jest zgodne z określonymi wymaganiami i standardami. Proces ten jest szczególnie ważny w przypadku produkcji masowej, gdzie konieczne jest zapewnienie jednolitej jakości i spełnienie określonych wymagań.

Zaufane Firmy Specjalizujące się w Wzorcowaniu i Walidacji

Wzorcowanie i walidacja urządzeń spawalniczych może być przeprowadzana przez specjalistyczne firmy, które posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Warto wybierać sprawdzone i renomowane firmy, aby mieć pewność, że proces będzie przeprowadzony prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi normami.

Regularne Sprawdzanie Urządzeń

Wzorcowanie i walidacja urządzeń spawalniczych to ważne działania, które zapewniają bezpieczeństwo i jakość pracy w procesie spawania. Warto pamiętać o tym, aby regularnie sprawdzać swoje urządzenia i dbać o ich prawidłowe działanie, aby uniknąć problemów i zapewnić efektywną pracę.

wzorcowanie i walidacja
Walidacja

Potwierdzenie — przez dostarczenie obiektywnych dowodów — że wymagania dotyczące określonego przeznaczenia lub zastosowania urządzenia zostały spełnione.

Cel
Ustalenie, czy sprzęt spawalniczy jest odpowiedni do zamierzonego celu. Wymagania dotyczące tolerancji mogą być ustawione przez klienta i nadal być zgodne z normą IEC 60974-14.

Kalibracja

Określanie dokładności przyrządów pomiarowych.

Cel
Dokładność przyrządów pomiarowych jest sprawdzana do +/- 2,5% wartości maksymalnych. Wymagania dotyczące tolerancji są zgodne z normami EN60974-1 — EN17662 i EN3834-2

Uwaga: Walidacja kompletnego sprzętu spawalniczego obejmuje również kalibrację dołączonych lub wbudowanych przyrządów.

wzorcowanie i walidacja
wzorcowanie i walidacja
Kiedy muszę przeprowadzić walidację?

Ogólnie rzecz biorąc, kalibracja przyrządów spawalniczych (np. amperomierzy, woltomierzy) jest wymagana tylko wtedy, gdy jakość/powtarzalność spoiny zależy od dokładnego i powtarzalnego ustawienia parametrów, takich jak prąd, napięcie, prędkość, przepływ gazu, charakterystyka impulsów itp. Na schemacie poniżej można zobaczyć, kiedy należy przeprowadzić walidację/kalibrację.

Jak często muszę przeprowadzać walidację?
  • Przynajmniej raz w roku zgodnie z normą IEC 60974-14
  • Gdy sprzęt został przebudowany lub naprawiony.
  • Zawsze, gdy istnieją oznaki, że instrument nie rejestruje pomiarów prawidłowo.
  • Zawsze, gdy sprzęt został w widoczny sposób uszkodzony, a uszkodzenie mogło wpłynąć na działanie jednego lub więcej instrumentów.
  • Zawsze, gdy sprzęt był niewłaściwie używany lub narażony na silne obciążenie (w tym przeciążenia i wypadki drogowe) lub jakiekolwiek inne zdarzenie, które mogło spowodować uszkodzenie jednego lub więcej instrumentów.
wzorcowanie i walidacja
wzorcowanie i walidacja
Normy Euro

Producenci metali, którzy przestrzegają normy DS/EN ISO 9001:2015, zauważą, że różne normy stają się istotne. Każda norma ma odniesienie do innych norm i kończy się normą IEC 60974-14 oraz certyfikatem walidacji.

Norma IEC 60974-14 opisuje ścisłą metodę przeprowadzania walidacji, która jest odpowiednia dla większości zastosowań.

Podczas serwisowania sprzętu spawalniczego, konieczny jest również TEST BEZPIECZEŃSTWA i PRZEGLĄD konserwacyjny.

Darmowa dostawa
2 tygodnie na zwrot
Szybkie płatności
100% Bespieczne zakupy